"Haringgashon patuduhon haburjuonmi di Debata, songon pangula na so tarila, na padalanhon hata hasintongan i tigortigor.

Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu."

2 Timoteus 2:15

Jamita Pesta Paskah Paduahon - Sekretaris Jendral HKBP ( Pdt. David Farel Sibuea, MTh, D.Min)


Like, Share, & Subscribe.

Pustaka Digital