"Tungki do rohangku di bagasan, dibahen i marningot do ahu di Ho sian luat martopihon Jordan, dohot sian Hermon, sian dolok Misar.

Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepada-Mu dari tanah sungai Jordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar."

Psalmen 42: 7

Category results for: HURIA

Pengumuman

Pustaka Digital