"Pesta Parningotan Ari Hananaek Ni Tuhan Jesus
Topik: Gabe Sitindangi Ni Kristus Tu Sandok Portibi On (Menjadi Saksi Kristus Sampai ke Ujung Bumi)"

Ev: Ulaon ni Apostel 1:6-11/Ep: Psalmen 68:8-19

404

Page not found

Don't fret! Let's get you back on track. Perhaps searching can help