"Jadi ro ma hata ni si Samuel tu sandok Israel songon on: Molo tung mulak hamu tu Jahowa sian nasa rohamuna, sai paholang hamu ma angka debata sileban sian tongatongamuna, ro di angka sombaon Astarot, jala marsihohot rohamuna tu Jahowa, jala sasada Ibana oloi hamu, asa dipalua hamu sian tangan ni halak Palistim.

Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: "Jika kamu berbalik kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asytoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin.""

1 Samuel 7 : 3

Pembekalan Majelis Jemaat HKBP Res. Solo & Res. Yogyakarta: Mengenal Diakonia & Menghidupinya Bagi Sesama

Solo, 06 Agustus 2022

Diakonia menjadi satu dari tritugas gereja yang perlu dihidupi oleh jemaat dan majelis jemaat menjadi salah satu motor untuk menggerakkan gerakan diakonia di tengah jemaat. Oleh karena itu, tugas diakonia juga merupakan tugas yang diemban oleh majelis jemaat. Inilah yang disuarakan oleh Kepala Departemen Diakonia HKBP, Ibu Pdt. Debora Purada Sinaga, MTh dalam pembekalan majelis jemaat se-res Solo dan se-res Yogakarta.


Tugas diakonia para majelis itu jelas tercantum dalam Agenda HKBP. Salah satu tugas diakonia majelis adalah mengunjungi jemaat yang sakit serta membantu kebutuhan yang dibutuhkan warga jemaat yang kesulitan. Dan tidak hanya dalam tugas diakonia itu juga terkandung tugas marturia untuk mendoakan warga jemaat.Majelis jemaat HKBP Res. Solo dan Res. Yogyakarta mengikuti kegiatan pembekalan ini dengan cukup antusias. Hal itu ditandai dengan kehadiran majelis yang menggembirakan serta berlangsung dalam suasana diskusi yang hangat.

HKBP menjadi berkat bagi dunia


Pustaka Digital