"Jala na siulaon, manang di hata, manang di pambahenan, saluhutna i ma marhitehite Goar ni Tuhan Jesus, huhut mandok mauliate tu Debata Ama marhitehite Ibana.

Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita."

Kolosse 3:17

Tata Ibadah Minggu Adven I dan Peringatan Hari Aids Sedunia 1 Desember 2019

Untuk bahasa Batak dapat diunduk di sini:

https://drive.google.com/open?id=1cXGlL3pRUchf5ewJVkb6HvQGeBSjU_j0Untuk bahasa Indonesia dapat diunduk di sini:

https://drive.google.com/open?id=1Us1Ep_uPW76M7oKfFzml2vYYILrYa8tU

Pustaka Digital