"Martua ma manang ise, na mambahen Debata ni si Jakkob pangurupina, marpangkirimon ibana di Jahowa Debatana!

Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN Allahnya."

Psalmen 146: 5

Pdt. Marcia: Ina Kamis Berperan Besar dalam Persiapkan Pelayanan Panggung Boneka


Pustaka Digital