"Martua ma manang ise, na mambahen Debata ni si Jakkob pangurupina, marpangkirimon ibana di Jahowa Debatana!

Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada TUHAN Allahnya."

Psalmen 146: 5

Pengumuman Hasil Ujian Gerejawi Calon Pelayan HKBP Juni 2021

DOWNLOAD Hasil ujian gerejawi 2021, pdf

Pustaka Digital