BUKU ENDE HKBP No. 505 Buku Logu No. 345 JESUS DO MANOGU AU (Vokal & Musik)


JESUS DO MANOGU AU Buku Ende No. 505 Buku Logu No. 345 1. Jesus do manogu au, pangamudi tu na dao Nang balga ...