BUKU ENDE HKBP No. 537 Buku Logu No. 369 HOBAS HO PANABI (Musik)


HOBAS HO PANABI Buku Ende No. 537 Buku Logu No. 369 1. Hobas ho panabi, sabi i ma na tubu di tano on Matoras do eme, ...