"Dung i didok Jahowa ma tu si Josua: Unang ho mabiar, jala unang tahuton!

Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Yosua: "Janganlah takut dan janganlah tawar hati."

Josua 8:1a

Category results for: Featured

Pengumuman