BUKU ENDE HKBP No. 543 Buku Logu No. 374 BUNI BINGKAS NI HOLONG (Vokal & Musik)


BUNI BINGKAS NI HOLONG Buku Ende No. 543 Buku Logu No. 374 1. Buni bingkas ni holong ni Tuhanta i di au Ditobus dohot ...