"Siap do bagas ni halak na jungkat bahenon ni Jahowa, alai hot do ianggo talutuk ni boruboru na mabalu dihajongjonghon.

Rumah orang congkak dirombak TUHAN, tetapi batas tanah seorang janda dijadikan-Nya tetap."

Poda 15 : 25

Ibadah Minggu Advent II - 4 Desember 2022 | MARHABADIAON MANOMU ARI NI KRISTUS (Pilippi 1 : 3 - 11)


Pustaka Digital